NO-605
サテン×サテン
Black×Pink
FLYING SCULL
裏面は無地で着方色々、